Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Er zijn duidelijke afspraken wie de regie voert.

Er zijn duidelijke afspraken wie de regie voert.Toelichting

--
Kwaliteit

In 2020 zal naar aanleiding van een evaluatie van de speerpunten die genoemd zijn in de lokale paragraaf binnen de nota sluitende aanpak, nieuwe acties genomen worden, indien noodzakelijk. Deze zullen opgenomen worden in het lokale uitvoeringsplan Beschermd Thuis.