Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Eind 2019 is een actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen gereed.

Eind 2019 is een actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen gereed.Toelichting

--
Kwaliteit

Een actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen zal in 2020 opgesteld worden.