Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Een structureel overleg leefbaarheid en veiligheid initiëren met betrokken partners.

Een structureel overleg leefbaarheid en veiligheid initiëren met betrokken partners.Toelichting

--
Kwaliteit

Er is in 2019 gestart met een periodiek overleg met portefeuillehouders zorg en veiligheid, ambtenaren en betrokken ketenpartners.  Gelet op de meerwaarde zal dit ook in 2020 een structureel karakter krijgen.