Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Duidelijkheid wat de rol van inwoners is bij inwoners- en overheidsparticipatie en de mogelijkheden die zij hebben.

Duidelijkheid wat de rol van inwoners is bij inwoners- en overheidsparticipatie en de mogelijkheden die zij hebben.

De participatieladder voor inwonersparticipatie (initiatief gemeente) en overheidsparticipatie (initiatief inwoners) is bekend bij bestuur en organisatie en wordt gebruikt bij plannen en processen.Toelichting

--
Kwaliteit

Bekendheid met de participatieladder is belangrijk, maar zegt nog onvoldoende over de wijze waarop inwonerparticipatie vorm wordt gegeven. Bij de bezuinigingsvoorstellen zijn gericht inwoners uitgenodigd om mee te denken en te reageren op voorstellen. We kennen ook inloopavonden en informatieavonden bij ruimtelijke projecten. Bij de voorbereiding van de locatie 0-100 zijn medewerkers de straat opgegaan om gesprekken met inwoners te voeren. Maar er zijn meer mogelijkheden. Onze trainees hebben als groepsproject het onderwerp inwonerparticipatie. Het Plan van Aanpak is klaar en begin 2020 worden de resultaten verwacht.