Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

De woonvisie en het woningbehoefteonderzoek worden operationeel gemaakt om als leidend beginsel te dienen voor afspraken met eigenaren van sociale woningbouw en initiatiefnemers voor nieuwbouw.

De woonvisie en het woningbehoefteonderzoek worden operationeel gemaakt om als leidend beginsel te dienen voor afspraken met eigenaren van sociale woningbouw en initiatiefnemers voor nieuwbouw.

Volgens woningmarktonderzoek 2017 is er in periode 2017-2027 behoefte aan de bouw van 145-185 sociale huurwoningen. Dit betekent bij ontwikkelingsplannen meer sturing vooraf op de bouw van sociale huurwoningen.Toelichting

--
Kwaliteit

De Woonagenda wordt nu opgesteld als concretisering en actualisering van de Woonvisie 2015 – 2025. Er is een startnotitie met dilemma’s en voorkeursrichtingen die na instemming van het college ter consultatie is voorgelegd in de commissie Ruimte van 13 mei 2019. De uitkomsten van deze consultatie worden verwerkt in een concept Woonagenda. Dit concept na de zomer 2019  gereed. Vervolgens wordt er nog inspraak verleend en is toegezegd dat de concept Woonagenda nog een keer ter consultatie aan de commissie Ruimte wordt aangeboden, voordat het college de Woonagenda definitief vaststelt.