Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

De HR-visie voor de organisatie in praktijk brengen

De HR-visie voor de organisatie in praktijk brengen

Het realiseren van strategisch beleid op HR-gebied leidt onder andere tot goed werkgeverschap en ontwikkeling van personeel.

 Toelichting

--
Kwaliteit

De HR-visie verwoordt de organisatievisie. Speerpunten voor de komende jaren zijn: doorontwikkeling van het functieboek/-gebouw, strategische personeelsplanning, (hernieuwd) beleid over in- door en uitstroom en de gesprekscyclus. Later volgen beleid over opleiden en ontwikkelen en gezondheidsbeleid. Verdergaande HR-digitalisering is een doorlopend speerpunt.

De uitwerkingen van de HR-visie verloopt conform planning.