Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

De financiële risico’s zijn inzichtelijk en er komt een midzomeranalyse

De financiële risico’s zijn inzichtelijk en er komt een midzomeranalyseToelichting

--
Kwaliteit

De belangrijkste budgetten, waaronder de salarissen en externe inhuur, zullen maandelijks worden gemonitord en er zal in 2020 een midzomeranalyse worden opgesteld.  Daarnaast zal er uitvoering worden gegeven aan het pakket van ombuigingen.