Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

De digitale agenda 2020 als leidraad volgen.

De digitale agenda 2020 als leidraad volgen.

De digitale agenda 2020 van de VNG is opgegaan in het programma GGU van VNG Realisatie. Deze vormt de leidraad voor de samenwerking tussen de verschillende gemeentenToelichting

--
Kwaliteit

De onderwerpen uit de Digitale Agenda 2020 zijn geïntegreerd in het jaarprogramma van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van VNG Realisatie. Hieraan wordt stap voor stap invulling gegeven bij informatie-management, het project M2A en bij specifieke initiatieven vanuit de organisatie(s). De gemeente-eigen initiatieven en de  actuele ontwikkelingen in de informatiesamenleving worden continue op elkaar afgestemd.