Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

De begrippen omgevingsbewust en ondernemend staan centraal in de gemeentelijke organisatie. De betekenis hiervan voor het dagelijks handelen en de dienstverlening aan inwoners en ondernemers is blijvend onderwerp van gesprek.

De begrippen omgevingsbewust en ondernemend staan centraal in de gemeentelijke organisatie. De betekenis hiervan voor het dagelijks handelen en de dienstverlening aan inwoners en ondernemers is blijvend onderwerp van gesprek.

Doel van deze begrippen is dat de klant zich gehoord voelt en zo mogelijk tevreden wordt gesteld.Toelichting

--
Kwaliteit

De afgelopen jaren is thematisch gewerkt om de kernwaarden omgevingsbewust en ondernemend. In 2020 zal het thema "zelfexpressie en feedback geven" centraal staan. Daarnaast is dit een blijvend onderwerp van gesprek met de medewerkers.