Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Cittaslow-keurmerk ook digitaal promoten en Cittaslow-ambassadeurs benutten en verbinden om de gezamenlijke ambitie van Wij zijn Heerde, (recreatie)ondernemers en gemeente te bereiken.

Cittaslow-keurmerk ook digitaal promoten en Cittaslow-ambassadeurs benutten en verbinden om de gezamenlijke ambitie van Wij zijn Heerde,  (recreatie)ondernemers en gemeente te bereiken.Toelichting

--
Kwaliteit

In de zomer van 2018 is het project gestart tussen de gemeenten Heerde, Epe en Voorst met betrekking tot de ontwikkeling van Korte Ketens in de voedselvoorziening. Inmiddels heeft een aantal producenten zich verenigd en deze zijn voortvarend aan de slag gegaan met de oprichting van een coöperatie wat uiteindelijk heeft geleid tot de officiële oprichting van de Coöperatie Boerenhart 2.0. Naast de organisatie van de logistiek wordt ook gekeken naar de beleidsmatige versterking van korte ketens en het verduurzamen van het voedselaanbod. 

In het voor jaar van 2019 heeft een netwerkbijeenkomst voor de Cittaslow supporters plaats gevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn afspraken gemaakt over deelname aan lokale activiteiten en over het in de markt zetten van een Cittaslow slow souvenir.

Met Visit Heerde vindt maandelijks overleg plaats over het verder uitdragen van Cittaslow.