Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Bij vacatures benadrukken dat wij een inclusieve organisatie (willen) zijn.

Bij vacatures benadrukken dat wij een inclusieve organisatie (willen) zijn.

Inclusie is meedoen. Zorgdragen dat de personele samenstelling een afspiegeling is van een inclusieve samenleving. Ook voor bijvoorbeeld langdurig werklozen en arbeidsongeschikten. Minimaal voldoen aan quotum regeling.  Als we de regels van de huidige quotum wetgeving volgen voldoen we ruimschoots. Hoofdzakelijk ingegeven door de medewerkers van Lucrato die we inzetten voor de buitendienst.Toelichting

--
Kwaliteit

Bij werving en selectieprocedures  benadrukken wij dat wij een inclusieve organisatie willen zijn.

Bij elke vacature vermelden we inmiddels het volgende:

‘Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteit en (talent)ontwikkelmogelijkheden voorop staan. We streven als organisatie naar een personele samenstelling die een afspiegeling is van de inclusieve samenleving’.