Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Bij de actualisatie van de APV is het uitgangspunt dat de regels duidelijk zijn voor onze inwoners en handhaafbaar.

Bij de actualisatie van de APV is het uitgangspunt dat de regels duidelijk zijn voor onze inwoners en handhaafbaar.Toelichting

--
Kwaliteit

Bij de actualisatie van de APV, voorzien eind 2019, wordt standaard aansluiting gezocht bij de actualisatievoorstellen vanuit de VNG die van toepassing zijn voor Heerde en wordt het taalgebruik getoetst, voordat deze actualisatie voor besluitvorming wordt geagendeerd.