Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Bestaande agrarische bedrijven krijgen ruimte voor ontwikkelingen voor zover deze bijdragen aan het behoud en verbetering van de kwaliteit van het landschap en aan een schone en gezonde leefomgeving.

Bestaande agrarische bedrijven krijgen ruimte voor ontwikkelingen voor zover deze bijdragen aan het behoud en verbetering van de kwaliteit van het landschap en aan een schone en gezonde leefomgeving.

Onder voorwaarden ontwikkelingsruimte geven aan bestaande agrarische bedrijven.Toelichting

--
Kwaliteit

Gericht op de ambities in de toekomstvisie, wordt op basis van de structuurvisie 2025 via uitnodigingsplanologie aan deze taakstelling uitvoering gegeven. Onder de nieuwe omgevingswet worden de toekomstige kaders voor ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande agrarische bedrijven opgenomen in de omgevingsvisie, waarvan de ontwikkeling in 2018 is gestart.

We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de gemeentelijke omgevingsvisie, waarin een vitaal en leefbaar platteland belangrijke aandachtspunten zijn.

Uit onze eerste analyse blijkt dat de focus in de omgevingsvisie wordt gelegd op een circulair en natuurinclusief systeem met multifunctioneel en duurzaam landgebruik.