Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT) is voor iedereen beschikbaar.

Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT) is voor iedereen beschikbaar.Toelichting

--
Kwaliteit

De Basisregistratie Grootschalige Topografie, de BGT, is de geometrische database van de objecten die in de fysieke leefomgeving voorkomen. De BGT is conform planning opgeleverd en is voor iedereen te raadplegen. Voor bepaalde objecten is de gemeente verantwoordelijk, wij zijn daarvoor bronhouder van de BGT. Voor 2019 is het beheer tijdelijk extern geregeld om zo grip te houden op de actualiteit in de kaart. De verwachting is dat dit ook voor 2020 het geval zal zijn. Rijkswaterstaat heeft als bronhouder de mutaties binnen het projectgebied van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld opgeleverd. De gemeente Heerde heeft de verplichting om de omliggende BGT aan te laten sluiten op het projectgebied. In 2020 willen wij het softwarepakket voor het beheer van de openbare ruimte aan laten sluiten op de BGT als eerste stap naar samenhangende objectenregistratie .