Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Algemene voorzieningen faciliteren waarbij de huidige eigen bijdrage voor de algemene voorziening schoon en leefbaar huis niet wordt verhoogd.

Algemene voorzieningen faciliteren waarbij de huidige eigen bijdrage voor de algemene voorziening schoon en leefbaar huis niet wordt verhoogd.

Een algemene voorziening is vrij toegankelijk, laagdrempelig zonder voorafgaand onderzoek naar persoonlijke omstandigheden en kan ingezet worden zonder tussenkomst van de gemeente. Voorbeelden zijn de mantelzorgcoördinator, de volwassenwerker, de jongerenwerker, de buurtcoaches, regieondersteuning (individuele begeleiding en dagbesteding) en maatschappelijk dienstverlening. De gemeente vraagt voor deze algemene voorzieningen geen bijdrage van de inwoner maar mag dat wel. Voor de algemene voorziening schoon en leefbaar huis wordt wel een bijdrage gevraagd.Toelichting

--
Kwaliteit

Het abonnementstarief voor voorzieningen Wmo zal in 2020 ook gelden voor de algemene voorziening schoon en leefbaar huis.