Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Accommodaties worden zo veel mogelijk door inwoners en gebruikers onderhouden en beheerd en er zijn sluitende afspraken met gebruikers over de organisatie daarvan.

Accommodaties worden zo veel mogelijk door inwoners en gebruikers onderhouden en beheerd en er zijn sluitende afspraken met gebruikers over de organisatie daarvan.Toelichting

--
Kwaliteit

In het jaar 2018 en 2019 zijn forse stappen gezet in het kader van de privatisering. Zo is het beheer en onderhoud van de velden inmiddels overgedragen aan de verenigingen. In juni 2019 heeft de raad ook besloten om gelden beschikbaar te stellen om het achterstallig onderhoud van de kleedkamers op te lossen, zodat deze ook in eigendom kunnen worden overgedragen aan de verenigingen. Eventuele nog openstaande punten worden in 2020 verder afgehandeld.