Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Woningcorporaties en makelaars nemen deel aan het overleg om de woningbouwagenda te bepalen.

Woningcorporaties en makelaars nemen deel aan het overleg om de woningbouwagenda te bepalen.

Het overleg vergroot de onderlinge betrokkenheid van de partijen en stimuleert de netwerk-werking. Samenwerking versterkt de zorg voor goede en betaalbare woningen voor diverse doelgroepen. Het gezamenlijk opstellen van de Woonagenda vergroot draagvlak en betrokkenheid bij uitvoering.Toelichting

G
Kwaliteit

In het najaar van 2018 zijn de voorbereidingen gestart om een lokale Woonagenda op te stellen. Hiervoor is een projectgroep samengesteld, bestaande uit medewerkers van de gemeente Heerde, Triada Woondiensten en een extern bureau. Deze Woonagenda wordt opgesteld in samenspraak met (markt) partijen die weten wat speelt op de woningmarkt. Er is voor gekozen om een bijeenkomst te organiseren met de wonen en zorg partijen en een bijeenkomst met de particuliere markt partijen. Daarnaast vindt er een interne bijeenkomst plaats met medewerkers vanuit de Ruimtelijke Ontwikkeling, Sociaal Domein en het Grondbeleid. De planning is deze bijeenkomsten in januari 2019 te organiseren. 

Het stappenplan met de planning is door de ingestelde projectgroep voor het opstellen van een lokale Woonagenda goedgekeurd. De uitnodigingen voor de bijeenkomsten in januari 2019 met de (markt) partijen zijn verstuurd. 

--
Geld

Geen extra budget beschikbaar.