Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Onvoorzien

Inhoud

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
531400 Onvoorzien 0 50.000 50.000 50.000 50.000

Toelichting op de baten en lasten

Lasten

531400 Onvoorzien

Voor 2018 is de post onvoorzien, oorspronkelijk groot € 25.000,- deels opgebruikt (€ 14.200,-) en deels bij de budgetfreeze afgeraamd (€ 10.200,-). Wat nu nog resteert is de naar aanleiding van de budgetfreeze ingestelde calamiteitenpot van € 250.000,-. Voor 2019 e.v. is de post Onvoorzien weer op het oorspronkelijke niveau geraamd namelijk € 50.000,-.