Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Dekkingsplan

Inhoud

Dekkingsplan

Elk jaar wordt als sluitstuk van de begrotingsvoorbereiding een dekkingsplan opgesteld. Hierin zijn de maatregelen opgenomen die nodig zijn om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.

Een sluitende begroting

In het nieuwe collegeprogramma is de intentie uitgesproken om elk jaar een sluitende begroting te presenteren. Dit is gelukt, voor 2019 sluit de begroting met een positief saldo van € 35.767,-, echter niet zonder een omvangrijk pakket aan bezuinigingen/ombuigingen door te voeren (zie onderdeel ombuigingsplannen).

Voor de jaren 2019 en 2020 is een deel van de precariobelasting ingezet om tot een sluitende begroting te komen. Tevens kan er € 100.000,- aan extra legesinkomsten worden geraamd in 2019. Voor nieuw beleid vanuit het collegeprogramma (duurzaamheid/versterking kernen) is eveneens budget geraamd.

Op de volgende pagina is op hoofdlijnen het budgetverloop voor de jaren 2019-2022 opgenomen.