Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Wij stimuleren de transitie naar duurzaam en circulair (agrarisch) ondernemerschap.

Wij stimuleren de transitie naar duurzaam en circulair (agrarisch) ondernemerschap.

Zie koptekst.Toelichting

G
Kwaliteit

Attenderen van ondernemers op beschikbare subsidiestromen en regionale bijeenkomsten. Afstemming met projectplan sanering asbestdaken en actieplan Heerde circulair.

Beide thema’s staan tijdens bedrijfsbezoeken op de agenda om over te spreken met ondernemers. Tijdens het ondernemersevent heeft CTR een presentatie gegeven aan ondernemers over deze thema’s. Integraal te werken tussen collega’s duurzaamheid, circulariteit en economie.

Brede interne werksessie op het gebied van circulariteit & duurzaamheid. Waaraan denken we allemaal.

Aantal ondernemers hebben contact gelegd met Cleantech development om samen te kijken hoe het bedrijf verduurzaamd kan worden.

Afstemming tussen verschillende beleids/uitvoeringsambtenaren op het gebied van circulariteit en duurzaamheid.

--
Geld

Uitvoering binnen bestaande begroting.