Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Wij nemen deel aan een regionaal werkgeversservicepunt.

Wij nemen deel aan een regionaal werkgeversservicepunt.Toelichting

--
Kwaliteit

Vanuit de arbeidsmarktregio Zwolle is er in 2018 één Werkgeversservicepunt opgezet, waarbij er sprake is van een netwerksamenwerking. Er is een gezamenlijke website, www.daarwerkenweaan.nl. Binnen de arbeidsmarktregio is er sprake van een onderverdeling in subregio’s. Gemeente Heerde werkt hierin samen met Hattem en Oldebroek. In 2019 zal nader onderzocht moeten worden hoe we binnen H20 deze gezamenlijke werkgeversdienstverlening nog beter gestalte kunnen geven. Mede in het perspectief dat gemeente Heerde op termijn zal switchen naar de arbeidsmarktregio Stedendriehoek.