Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Wij maken een actieplan Heerde circulair samen met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en betrekken de rijksambities daarbij.

Wij maken een actieplan Heerde circulair samen met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en betrekken de rijksambities daarbij.

Zie koptekst.Toelichting

O
Kwaliteit

Actieplan Heerde circulair is in 2018 nog niet opgesteld. Hiervoor is nodig dat we  bestaande productieprocessen van bedrijven en de overlappingsmogelijkheden voor grondstoffen en goederenstromen in kaart brengen. Stimuleren en onderlinge uitwisseling van kennis en werkwijzen. Prioritering aanbrengen in verandering grondstof- en goederenstromen.

--
Geld

Geen budget beschikbaar binnen huidige begroting.