Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Wij houden vast aan de zondagsrust voor winkels (detailhandel) en stimuleren dat op werkdagen de openstelling van winkels zo veel mogelijk uniform is.

Wij houden vast aan de zondagsrust voor winkels (detailhandel) en stimuleren dat op werkdagen de openstelling van winkels zo veel mogelijk uniform is.Toelichting

--
Kwaliteit

In onze contacten met ondernemers stimuleren wij uniforme winkeltijden, onder andere via de maatregel De Nieuwe Winkelstraat. De Verordening Winkeltijden gemeente Heerde (1996) wordt geactualiseerd.

Uitvoering conform huidige winkeltijden verordening Heerde en coalitieakkoord en collegeprogramma. Vraagstuk is wel voor 2019 bestuurlijk geagendeerd door het verzoek van de supermarktondernemers en OVH voor o.a. actualisatie winkeltijdenverordening.

--
Geld

Uitvoering binnen bestaande begroting.