Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Wij blijven tezamen met regiogemeenten het gesprek met de minister over vliegveld Lelystad voeren.

Wij blijven tezamen met regiogemeenten het gesprek met de minister over vliegveld Lelystad voeren.

Minister is van mening dat Lelystad Airport in 2020 geopend kan worden voor vakantievluchten. Met Elburg, Oldebroek en Hattem is afgesproken dat nauw samengewerkt zal worden en dat solidair gehandeld wordt.Toelichting

G
Kwaliteit

Standpunt van gemeente is dat eerst een herindeling van het luchtruim moet plaatsvinden en dat na gedegen onderzoek Lelystad Airport pas in gebruik kan worden genomen. Over de route bij Wezep/Wapenveld is een gesprek gaande met het ministerie. Ook wordt samengewerkt ten aanzien van herindeling luchtruim.

Een overleg opgezet tussen de burgemeesters van Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde. Later is deze aangevuld met portefeuillehouders uit de verschillende colleges. Onderwerpen: Lelystad Airport maar ook de herziening luchtruim en de Luchtvaartnota 2020-2050. Dit netwerk heeft ook een ambtelijke component.

Op provinciaal niveau wordt ook overleg gevoerd met provincie en andere gemeenten.

Resultaat: Een bestuurlijk overleg met het ministerie, afstemming van de bestuurlijke standpunten en vertegenwoordiging in de provinciale kerngroep.

--
Geld

Uitvoering binnen bestaande begroting.