Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

We werken volgens de gedragscode bestendig beheer groenvoorzieningen, bosbeheer en natuurbeheer.

We werken volgens de gedragscode bestendig beheer groenvoorzieningen, bosbeheer en natuurbeheer.

De gedragscode is geen wetgeving, maar is wel een  hulpmiddel voor beheerders, eigenaren en aannemers om reguliere werkzaamheden uit te voeren zonder in strijd te handelen met  Flora- en Faunawet.Toelichting

--
Kwaliteit

Wij onderzoeken de voorwaarden om te voldoen aan de gedragscode en informeren de raad over de uitkomst.

In 2018 heeft de gemeente gewerkt volgens de gedragscode en verplicht haar opdrachtnemers om volgens de gedragscode te handelen.