Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

We werken samen met partijen in het project Hattemerpoort (inclusief herontwikkeling Ennerveld) en aan de Visie Hoenwaard.

We werken samen met partijen in het project Hattemerpoort (inclusief herontwikkeling Ennerveld) en aan de Visie Hoenwaard.

Hattemmerpoort is een ecologische verbindingszone tussen Veluwe en IJsseluiterwaarden en Wapenveld en Hattem. Het provinciale  project bestaat uit deelprojecten.

Voor investeringen in natuur en waterbeheersing in de Hoenwaard is behoefte aan een toekomstbeeld en aan duidelijkheid bij de bewoners van het gebied. De visie Hoenwaard 2030 voorziet daar in.Toelichting

--
Kwaliteit

Deelprojecten Hattemerpoort zijn: Ennerveld, natuurrealisatie in uiterwaarden, doorgang over BPF-terrein en ‘t Kromholt. De projectleiding berust bij Gelderse Natuur en Milieu Federatie.
De visie Hoenwaard vormt een bouwsteen voor de Omgevingsvisie. De projectleiding voor deze visie berust bij waterschap.

--
Geld

Voor de projecten is geen specifiek budget beschikbaar. Financiering komt van derden en provincie.