Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

We passen uitnodigingsplanologie toe bij robuuste ontwikkelingen.

We passen uitnodigingsplanologie toe bij robuuste ontwikkelingen.

Zie koptekst.Toelichting

G
Kwaliteit

Uitnodigingsplanologie wordt toegepast op alle relevante ontwikkelingen. Niet alleen bij de ontwikkeling van gemeentelijke locaties, maar ook bij initiatieven van derden.

Uitnodigingsplanologie is ook de basis voor de nieuwe Omgevingsvisie.

Het resultaat van uitnodigingsplanologie is de ruimte voor nieuwe initiatieven en een afweging op ruimtelijke meerwaarde (de kwaliteit van een initiatief). Dit leidt tot inhoudelijk beter uitlegbare besluitvorming.

 

--
Geld

Uitvoering binnen de begroting.