Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

We beheren bermen en slootkanten ecologisch en communiceren waarom we dat doen.

We beheren bermen en slootkanten ecologisch en communiceren waarom we dat doen.

De kwaliteit van het landschap en de leefbaarheid van het buitengebied behouden door het uitvoering van ecologisch beheer van de bermen.Toelichting

--
Kwaliteit

Waar mogelijk wordt  de belevingswaarde door realisatie van kruiden- en faunarijke bermen binnen het bestaande budget vergroot en worden inwoners via de gemeentepagina geïnformeerd over de voortgang en het nut.

In 2018 is geen mogelijkheid gevonden om hier invulling aan te geven vanwege de budgetfreeze.