Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Waar nodig optimaliseren van de (digitale) dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Waar nodig optimaliseren van de (digitale) dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Waar nodig optimaliseren van de (digitale) dienstverlening aan inwoners en ondernemersToelichting

--
Kwaliteit

Het zaaksysteem moet het digitaal werken optimaal ondersteunen via resultaatgerichte processen. Daardoor wordt de informatiestroom van een zaak bewaakt, kan de voortgang van een zaak gemonitord worden en kan die voortgang gedeeld worden met alle belanghebbenden. Denk hierbij aan een koppeling met MijnOverheid. Waar mogelijk wordt voor diensten naast het fysieke kanaal ook een digitale mogelijkheid geboden voor het aanvragen van de dienst bijvoorbeeld via de website conform de visie op dienstverlening van de gemeente Heerde. In 2018 is het nieuwe systeem voor Burgerzaken geïmplementeerd waarmee nieuwe mogelijkheden om dienstverlening digitaal aan te bieden zijn neergezet. In 2019 zal hier inhoudelijk verder vorm aan gegeven worden.