Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Voortvarende herontwikkeling van het hart van Heerde (gemeentewerf, Van Setten van Loenen).

Voortvarende herontwikkeling van het hart van Heerde (gemeentewerf, Van Setten van Loenen).

Met uitnodigingsplanologie en kavelpaspoort overeenkomst bereiken met ontwikkelaar van aangrenzende gronden.Toelichting

O
Kwaliteit

Met de ontwikkelaar van Van Wijnen is een intentieovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst voorziet in afspraken over de samenwerking, welke worden aangegaan om te kunnen komen tot het innemen van een bestuurlijke grondhouding voor het initiatief van Van Wijnen.

Twee gespecialiseerde adviesbureaus zijn ingehuurd om (1) onderzoek te doen naar de economische effecten van het initiatief van Van Wijnen op het centrum (2) onderzoek te doen naar het effect van het initiatief van Van Wijnen op de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid. Een afvaardiging van de OVH en een kleine groep bewoners zijn bij de onderzoeken betrokken. De onderzoeken worden in het eerste kwartaal van 2019 opgeleverd en gepresenteerd.

 

--
Geld

Uitvoering binnen bestaande begroting.