Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Voortgang geven aan het onderzoek om de tarieven voor begraven en beheer en onderhoud betaalbaar te houden.

Voortgang geven aan het onderzoek om de tarieven voor begraven en beheer en onderhoud betaalbaar te houden.Toelichting

--
Kwaliteit

In 2018 wordt een vervolg gegeven aan het onderzoek om de tarieven voor begraven en beheer en onderhoud betaalbaar te houden met als doel om, tijdig in 2019, keuzes aan de raad voor te leggen.  Wij hebben hiervoor in 2018 contact gelegd met een bureau met ruime expertise in de exploitatie van begraafplaatsen. Zij hebben, als opmaat naar de themaraad,  bekeken of de inzet van medewerkers, de grootste kostenpost binnen de onderhoudskosten, realistisch is. Ook bekijken of de modellen die wij willen presenteren realistisch zijn of dat er andere modellen mogelijk zijn.