Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Veroorzakers van vernielingen worden uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester.

Veroorzakers van vernielingen worden uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester.

Betreft (moedwillige) vernielingen in de openbare ruimte .Toelichting

G
Kwaliteit

Wanneer veroorzaker bekend is kan op vrijwillige basis een gesprek plaatsvinden.