Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan het Plan van Aanpak Omgevingsvisie.

Uitvoering geven aan het Plan van Aanpak Omgevingsvisie.

Zie koptekst.Toelichting

G
Kwaliteit

Het plan van aanpak ziet toe op andere manier van werken (ja, mits) en dereguleren van bestaand beleid. Invulling wordt nader bepaald met een geselecteerd adviesbureau. In 2018 is er de "Week van de Omgevingswet" waarin een aantal bouwstenen wordt opgehaald. In 2019 volgt de totstandkoming van omgevingsvisie. Daarna (2020-2021) gaan we door met vormgeven van het omgevingsplan.

Aan het plan van aanpak omgevingsvisie is uitvoering gegeven.

Fase 1 (analyseren en oriënteren) is van start gegaan in september 2018 en wordt in het eerste kwartaal van 2019 afgerond. De bouwstenennotitie is het uiteindelijke resultaat van fase 1.