Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Transparante servicenormen van de gemeentelijke organisatie die inzichtelijk zijn voor inwoners en ondernemers.

Transparante servicenormen van de gemeentelijke organisatie die inzichtelijk zijn voor inwoners en ondernemers.

Transparante servicenormen van de gemeentelijke organisatie die inzichtelijk zijn voor inwoners en ondernemers.Toelichting

--
Kwaliteit

De servicenormen moeten een reëel beeld geven over wat de burger of een bedrijf mag verwachten van de gemeente. Dit vraagt een visie op dienstverlening waarvoor in 2018 de belangrijkste uitgangspunten zijn bepaald en die in 2019 verder vorm gegeven wordt. Natuurlijk vraagt dit vervolgens ook aanpassing van de achterliggende processen om de realisatie van de servicenormen te borgen.