Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Te streven naar 100% circulaire afvalinzameling in 2025.

Te streven naar 100% circulaire afvalinzameling in 2025.

Zie koptekstToelichting

G
Kwaliteit

In overleg met ROVA in 2019 een vervolgstrategie ontwikkelen voor de verdere uitrol van het omgekeerd inzamelen. Uitgangspunt is het realiseren van de doelstellingen van het Landelijk Afvalstoffenplan en het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) en doorontwikkeling naar uiteindelijk een volledige circulaire inzameling van grondstoffen vanaf 2025.

In 2018 zijn, ter uitvoering van het doel om te komen tot een 100% circulaire afvalinzameling, voorbereidingen gedaan om tot vermindering van de hoeveelheid restafval te komen.

resultaat

Op 12 november 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de invoering van het laagfrequent inzamelen.

--
Geld

Uitvoering in bestaande begroting.