Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Samenwerken met ketenpartners in de uitwisseling van gegevensbeheer.

Samenwerken met ketenpartners in de uitwisseling van gegevensbeheer.

Samenwerken met ketenpartners in de uitwisseling van gegevensbeheerToelichting

--
Kwaliteit

Het zaaksysteem moet het digitaal werken optimaal ondersteunen via resultaatgerichte processen. Daardoor wordt de informatiestroom van een zaak bewaakt, kan de voortgang van een zaak gemonitord worden en kan die voortgang gedeeld worden met alle belanghebbenden. Denk hierbij aan een koppeling met MijnOverheid. Waar mogelijk wordt voor diensten naast het fysieke kanaal ook een digitale mogelijkheid geboden voor het aanvragen van de dienst conform de visie van de gemeente Heerde. Daarnaast kunnen taakspecifieke oplossingen (portalen) ingezet worden om zo een veilige uitwisseling van gegevens mogelijk te maken. Om dit alles mogelijk te maken is gestart met gegevensmanagement. In 2019 zal hier een krachtig vervolg aan gegeven moeten worden.