Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Samen met Wij zijn Heerde, Visit Veluwe, recreatiebedrijven, cultuurpartners en overige ondernemers dragen wij bij aan de ambitie van de Veluwe op 1 in de Veluweagenda.

Samen met Wij zijn Heerde, Visit Veluwe, recreatiebedrijven, cultuurpartners en overige ondernemers dragen wij bij aan de ambitie van de Veluwe op 1 in de Veluweagenda.

Als verbonden partij aan de Samenwerkingsovereenkomst toeristische marketing Veluwe 2018-2021 uitvoering geven aan de agenda via een collectieve marketingaanpak en een duurzame groei in de vrijetijdseconomie op de Veluwe.Toelichting

G
Kwaliteit

Realisatie, optimalisatie en in stand houden van een duurzaam regionaal recreatief routenetwerk voor verschillende takken van recreatief gebruik in samenwerking met Veluwepartners en het Routebureau Veluwe. Samen met partners deelnemen in de ontwikkeling en promotie van de IJsseldelta als onderscheidend element.

In 2018 ingezet op de verdere samenwerking binnen het programma De Veluwe op 1.

Met Visit Veluwe en lokale stichting Wij Zijn Heerde heeft overleg plaatsgevonden omtrent de intensivering lokale en bovenlokale marketing en promotie.

In mei 2018 is de betaalde kracht Stichting Wij Zijn Heerde zeer voortvarend van start gegaan en is in nauw onderling overleg invulling gegeven aan het lokaal uitvoeringsprogramma.

Met de Veluwe partners is verder inhoud gegeven aan het programma de Veluwe op 1.

 

--
Geld

Er is extra geld nodig voor de realisatie van het programma.

Afgezien van de jaarlijkse deelnemerscontributie, zijn er nog geen middelen gereserveerd voor het concreet uitvoeren van de Veluwe Agenda.