Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Samen met de regiogemeenten dringen we bij provincie en rijk aan op maatregelen om filevorming op de A50 te voorkomen.

Samen met de regiogemeenten dringen we bij provincie en rijk aan op maatregelen om filevorming op de A50 te voorkomen.

Samen met de regiogemeenten bij provincie en rijk aandringen om maatregelen te treffen om filevorming op de A50 te voorkomen.Toelichting

--
Kwaliteit

Wij vragen aandacht om een betere doorstroming van het verkeer op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn v.v. te bevorderen in betreffende overlegsituaties.

In het concept  Bereikbaarheidsvisie Regio Zwolle is voor de A50 aandacht gevraagd.  Ook in de Cleantech Regio wordt aandacht geschonken aan een betere doorstroming op de A50.