Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Revolving fund Duurzaamheidslening particulieren en Stimuleringslening voor verenigingen/instellingen en non-profit organisaties instellen, voor zover de markt geen vergelijkbaar alternatief heeft.

Revolving fund Duurzaamheidslening particulieren en Stimuleringslening voor verenigingen/instellingen en non-profit organisaties instellen, voor zover de markt geen vergelijkbaar alternatief heeft.

Zie koptekst.Toelichting

O
Kwaliteit

Duurzaamheidslening tot stand brengen bedoeld om investeringen in duurzame energie en het treffen van isolatiemaatregelen te ondersteunen. Voor particulieren in 2018 een plan in de raad. Voor non-profit plan in 2019.

Commissie heeft in voorjaar een eerste advies gegeven over de vormgeving en inhoud van het fonds. Nadien is de uitwerking gestopt. Heeft er mee te maken dat er landelijk een wijziging is opgetreden dusdanig dat klimaat een veel grotere rol is gaan spelen en omdat de gaswinning in Groningen wordt teruggedraaid. Hierdoor is het Klimaatakkoord opgesteld, waarin onder andere afspraken over financiering van de hele energietransitie worden gemaakt. Tegelijk zijn er diverse alternatieven in de markt ontstaan voor ondernemers, particulieren en maatschappelijke organisaties. Hierdoor niet nader uitgewerkt totdat er meer duidelijkheid is ontstaan over Rijksbeleid.

--
Geld

Uitvoering binnen bestaande begroting.