Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Promotie van cultuurhistorische lokale ‘parels ‘stimuleren.

Promotie van cultuurhistorische lokale ‘parels ‘stimuleren.

Onderscheidende elementen binnen de gemeente meenemen in de lokale en bovenlokale marketing en promotie.Toelichting

--
Kwaliteit

Met het nieuw te formuleren erfgoedbeleid voor de gemeente Heerde, wordt onderzocht op welke wijze lokale cultuurhistorische parels van Heerde meer onder de aandacht kunnen worden gebracht. In 2018 is vanuit deze zienswijze succesvol deelgenomen aan het provinciale initiatief Steengoed Benutten met het Coöperatiegebouw in Hoorn. Maar Heerde biedt een breed palet aan mogelijkheden om dit te stimuleren.
De Veluwe alliantie gaat aan delen van de Veluwe karakteristieken toekennen. Voor ons gebied is het voornemen om het predicaat ambachtelijk toe te kennen.