Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Ondernemers in Heerde oriënteren zich op een ondernemersfonds, de gemeente wordt in dat geval het (wettelijke) heffingsorgaan.

Ondernemers in Heerde oriënteren zich op een ondernemersfonds, de gemeente wordt in dat geval het (wettelijke) heffingsorgaan.

Het ondernemersfonds voor en door ondernemers maakt met publiek geld collectieve investeringen voor ondernemersactiviteiten en projecten mogelijk.



Toelichting

--
Kwaliteit

Het fonds is bedoeld voor de ondernemersverenigingen en bedrijvencontact, Heerde, om hen financiële middelen te verschaffen om de ambities (een aantrekkelijke en gastvrije gemeente) vorm te geven. De ontwikkeling van het fonds wordt in 2018 door de ondernemers zelf ingezet. Het voornemen is om als financieringsmogelijkheid vanaf 2019 een driejarige extra heffing op de OZB-toeslag door te voeren voor niet-woningen. Het betreffende voorstel wordt geagendeerd voor de decemberraad. Fondsbeheer vindt plaats door een stichting die jaarlijks ter controle de jaarstukken voorlegt aan de gemeente.

--
Geld

Interne uren; uitvoering binnen huidige begroting.