Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en privacy wetgeving.

Naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en privacy wetgeving.

Naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en privacy wetgevingToelichting

--
Kwaliteit

Conform planning is in 2018 gewerkt aan het opbouwen van een verwerkingsregister en is er een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangenomen. Voor 2019 is het zaak om in de organisatie bewustwording te creëren voor de onderwerpen gegevensbescherming en privacy. Tevens zal er op diverse gebieden beleid (verder) ontwikkeld worden waarmee de informatieveiligheid geborgd wordt. Vooral de bewustwording van de medewerkers speelt een belangrijke rol in het succesvol naleven van de wetgeving. Daarom is er veel aandacht nodig voor ondersteunen, informeren en enthousiasmeren. De inzet van een Privacy Officer zal hier een positieve bijdrage aan moeten leveren.