Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Lokaal en in regionaal verband aandacht blijven houden voor ondermijning.

Lokaal en in regionaal verband aandacht blijven houden voor ondermijning.

ondermijning wordt bij politie, justitie en bij de gemeente(n) genoemd als één van de lokale en regionale veiligheidsprioriteiten.

 Toelichting

G
Kwaliteit

Via bewustwordingsbijeenkomsten voor bestuurders en ambtenaren willen we komen tot een goed beeld van ondermijning in de lokale samenleving en daar werk van maken.  Er komt voorlichting voor inwoners over (het herkennen van) ondermijning en de hulp van het publiek wordt gevraagd bij het melden van vermoedelijke misstanden.  We gaan beleid opstellen en een coördinator ondermijning aanwijzen. Voor de functie van coördinator zal vermoedelijk wel een aantal uren moeten worden opgenomen in de begroting.

--
Geld

benodigd is tenminste 0,2 fte voor de functie van coordinator ondermijning.