Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Inwoners en ondernemers vragen we om mee te denken over een communicatieplan om een duurzame gemeente vorm te kunnen geven en dit plan vervolgens uit te rollen.

Inwoners en ondernemers vragen we om mee te denken over een communicatieplan om een duurzame gemeente vorm te kunnen geven en dit plan vervolgens uit te rollen.

Zie koptekst.Toelichting

O
Kwaliteit

Bewustwording rondom nut en noodzaak van de duurzame gemeenschap verder vergroten (energiecorporaties). Plan opstellen hoe bewoners betrokken en bereikt kunnen worden.

In 2018 zijn geen concrete activiteiten ondernomen, behalve de interne afstemming over mogelijkheden. In de eerste maanden van  2019 stellen wij een communicatieplan op.

--
Geld

Geen  budget beschikbaar binnen huidige begroting.