Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Inwoners en ondernemers mogen rekenen op een tijdige behandeling van hun (aan)vragen binnen de gestelde termijnen.

Inwoners en ondernemers mogen rekenen op een tijdige behandeling van hun (aan)vragen binnen de gestelde termijnen.

Deze taakgroep betreft de maatregel uit het collegeprogramma: "Inwoners en ondernemers zijn, ook ambtelijk, altijd van harte welkom met hun vragen en ideeën".  Dit is staand beleid.

 Toelichting

G
Kwaliteit

De bewaking van de juridische kwaliteit van al het handelen, als een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering, is systematisch ingebed in de organisatie en de werkprocessen van de gemeente Heerde. Bestuursondersteuning en –advisering biedt structurele en duurzame waarborgen voor de juridische houdbaarheid van gemeentelijk handelen. Bij binnenkomst van aanvragen of vragen wordt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging verstuurd. Afhankelijk van het type aanvraag/vraag wordt zo snel mogelijk binnen de gestelde termijn van de wet/servicenormen gereageerd. Lukt dit niet, stellen wij de burger adequaat en tijdig hiervan op de hoogte.

G
Geld

Geen extra financiële middelen nodig