Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Inwoners en ondernemers mogen rekenen op een ambtelijke organisatie die denkt in kansen binnen wet- en regelgeving en financiële mogelijkheden.

Inwoners en ondernemers mogen rekenen op een ambtelijke organisatie die denkt in kansen binnen wet- en regelgeving en financiële mogelijkheden.

Onze visie “naar een omgevingsbewuste en ondernemende organisatie” zodanig dat de klant zich gehoord voelt en zo mogelijk tevreden wordt gesteld, zorgt daarvoorToelichting

--
Kwaliteit

Medewerkers :

1. Stellen de klant centraal en weten wat dit voor hun werk betekent;
2. Hebben het zelfvertrouwen, de lef en durf om hierin ondernemend op te treden.
3. Voelen eigenaarschap voor wat betreft hun werkzaamheden.

Door de themagerichte aanpak op 3 vlakken: organisatie, afdeling en persoonlijk is dit blijvend onderwerp van gesprek.