Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Investeren in jonge medewerkers.

Investeren in jonge medewerkers.

Betere balans in de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand. Nieuwe dynamiek. Reduceren kosten inhuur externen.Toelichting

G
Kwaliteit

Gericht beleid voeren om de leeftijdsopbouw in balans te krijgen. In 2018 is het generatiepact (jong voor oud) ingevoerd. Er zijn ontwikkelingen om te komen tot een trainee-pool.

Inmiddels zijn hier grote stappen in gemaakt. Vanaf 1 februari beginnen er drie trainees, op 1 mei aanstaande nog één. Deze trainees zijn professioneel geworven en zullen de trainee-pool vormen van waaruit ze ingezet worden op diverse opdrachten waarvoor normaal gesproken een externe medewerker ingehuurd zou worden. Hierdoor realiseren we aan de ene kant een kostenbesparing en aan de andere investeren we in onze medewerkers van de toekomst. Zij brengen een betere balans in de leeftijdsopbouw, nieuwe dynamiek en ondersteuning voor ambtenaren. Ook werken we verder aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid starters op de arbeidsmarkt een kans te bieden werkervaringen op te doen in combinatie met een opleiding- en ontwikkelprogramma.