Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Inventarisatie (gereed eind 2019) van de inbreidings- en uitbreidingslocatie in alle kernen en het voortvarend oppakken van zoeklocaties.

Inventarisatie (gereed eind 2019) van de inbreidings- en uitbreidingslocatie in alle kernen en het voortvarend oppakken van zoeklocaties.Toelichting

R
Kwaliteit

In 2018 hebben wij deze inventarisatie nog niet opgepakt. Het voornemen is om de inventarisatie in 2019 vorm te geven in combinatie met de gemeentelijke Omgevingsvisie. Immers in deze visie wordt duidelijk waaraan een goede bouwlocatie moet voldoen.

--
Geld

Uitvoering binnen bestaande begroting.