Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

In prestatieafspraken en contacten met ontwikkelaars aandacht vragen om levensloopbestendig betaalbaar te bouwen voor jonge en oude inwoner, inwoners met een beperking, statushouder en inwoners die beschermd moeten wonen.

In prestatieafspraken en contacten met ontwikkelaars aandacht vragen om levensloopbestendig betaalbaar te bouwen voor jonge en oude inwoner, inwoners met een beperking, statushouder en inwoners die beschermd moeten wonen.

Er worden per doelgroep prestatieafspraken gemaakt. Voorafgaand aan nieuw bod woningcorporatie worden jaarlijks de afspraken geëvalueerd waardoor bijsturing plaats kan vinden. Ook worden afspraken gemaakt over te bouwen aantallen, levensloopbestendigheid en energetische maatregelen.Toelichting

G
Kwaliteit

In de prestatieafspraken met Triada Woondiensten, als grootste verhuurder van sociale huurwoningen in de gemeente, maakten wij  afspraken over de betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, transformatie, jongeren, senioren en zorg, statushouders, leefbaarheid en participatie. Deze afspraken werken wij in 2019 met de stakeholders uit, zodat Triada voor 1 juli 2019 een nieuw actueel bod voor de prestatieafspraken kan neerleggen. Daarnaast is, door het vaststellen van het woningmarktonderzoek gemeente Heerde – Triada als richtlijn voor toekomstige planologische ontwikkelingen, de bouw van sociale woningen onderdeel van gesprek met alle ontwikkelaars.

In november 2019 hebben de partijen die deelnemen aan het tripartite overleg (gemeente, Triada en de Huurdersraad Triada) de prestatieafspraken ondertekend. In alle gesprekken met ontwikkelaars is aandacht voor de bouw van sociale woningen. Dit resulteerde er al in  dat er in een aantal plannen (alsnog) sociale woningbouw is toegevoegd.

--
Geld

Er geen extra budget. Uitvoering binnen bestaande begroting.