Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

In overleg met onze BOA’s stevig inzetten op overlast op straat.

In overleg met onze BOA’s stevig inzetten op overlast op straat.

Naast het Handhavings Uitvoerings Plan (HUP) wat telkens voor een jaar wordt opgesteld, is er maar geringe capaciteit beschikbaar om ad hoc overlast situaties aan te pakken.Toelichting

G
Kwaliteit

Er is een beperkte formatie binnen dit taakveld. Wel zal inzet, waar mogelijk, zich focussen op overlastsituaties op straat.

We willen graag focussen door meer projectmatig te werken. Dus opgezette tijden bepaalde problematieken aanpakken en daar dan gedurende een bepaalde tijd extra op inzetten.

Om het hiermee ook meer onder de aandacht te krijgen van het grote publiek.